Actuele meldingen

UPDATE

Tot nader order is het buiten de trainingstijden NIET toegestaan om het complex te betreden.

 

s.v. Langeberg

Sportpark In de Struiken Brunssum
Hendrick Avercamp 1
6445 EK BRUNSSUM
Tel: 045-5253877

Correspondentieadres s.v. Langeberg
Frans Halsstraat 20
6445 EH Brunssum 


Contributie:
Roger Gordijn
Tel: 045-5254389

ING 3524146
NL69INGB0003524146
t.a.v. s.v. Langeberg
Brunssum

Gebruiksvoorschrift

Kunstgrasveld gemeente Brunssum

Contributie per 1-7-2017

Senioren (spelend) : € 170,- per jaar
Senioren (niet spelend) : €   60,- per jaar
Spelend Veteranen : €   80,- per jaar
Junioren 12 - 18 jaar : € 130,- per jaar
Pupillen 6 - 11 jaar : € 120,- per jaar
Mini Pupillen tot 6 jaar : €   60,- per jaar

Jaarvergadering 2019

Geachte Sportvriend,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 januari a.s. in de kantine van ons sportcomplex.

Aanvang 19.30 uur.

Namens het Bestuur,

Roger Gordijn.
Secretaris. 

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de jaarvergadering januari 2018.
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag, vaststelling en presentatie begroting door de penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Verkiezing leden van de kascontrolecommissie
7. Verkiezing bestuursleden.

Rooster aftredende bestuursleden.

Nog 2 jaar: Nog 1 jaar: Bij herkiezing 3 jaar:
Roger Gordijn Wouter Gordijn Hans Kleijkers
  Hans Schils  Rick v.d. Roer

Over de verdeling van de functies staat in de statuten dat deze op de eerste Bestuursvergadering na de
ledenvergadering zullen worden verdeeld.

Kandidaatstellingen voor een bestuursfunctie dienen tenminste door 5 leden te zijn getekend
en uiterlijk 2 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend.

Zijn er geen tegenkandidaten, dan gelden de door het bestuur gestelde kandidaten als gekozen.

8. Rondvraag
9. Sluiting

Activiteiten

2020

 

Hoofdsponsor

Plus.jpg

Fysiopartner

Bordsponsor

 • VCL.jpg
 • Wiel Rozema.jpg
 • Arx ICT dubbel bord.png
 • Keukensale.jpg
 • Jegers.jpg
 • Stassen.jpg
 • primex-2.jpg
 • Kabeldirect.png
 • Monja Hermans.jpg
 • bart meuffels.jpg
 • enjoy.jpg
 • Fijten.jpg
 • Regiobank.png
 • Petit.jpg
 • Wijnands.jpg
 • voltec.jpg
 • Grausbouw.jpg
 • skill klein.jpg
 • Canadian Corner.png
 • Brikke Oave1.jpg
 • Rumpenerhof.jpg
 • Molise.jpg
 • Plus.jpg
 • AA drink.jpg
 • ops regio.jpg
 • Coll.jpg
 • Sjef van Ooijen.jpg
 • Bouwmaat.jpg
 • Haze-1.jpg
 • Leijten.jpg
 • spie.jpg
 • hotel salden.jpg
 • Publistrada.jpg
 • Zuidervaart.png
 • Royal Pub.jpg
 • wijshof.jpg
 • Sanisale.jpg
 • Sijben.jpg
 • Ronnies.jpg
 • LaPlaza.jpg
 • Jos Dirkx.jpg
 • ops.png
 • Heuts.jpg
 • Cornelissen.jpg
 • Roda JC.jpg
 • anytime.jpg
 • brikke oave.jpg
 • MoJo Hermans.jpg
 • JotenOever.jpg
 • Alpha.jpg
 • Succezz.jpg
 • sepdesign.jpg
 • liasteps.jpg
 • Niesing-nieuw.JPG
 • Wijkteam Zuid.jpg
 • De Koning.jpg
 • Wolterselektro.jpg

Wedstrijdbalsponsor

 • Leuk4Look.jpg
 • Wijkteam Zuid.jpg
 • Koos Krocke.jpg
 • Petit.jpg
 • Sport2000.jpg
 • Studiebegeleiding.jpg
 • Ronnies.jpg
 • liasteps.jpg
 • Jeffrey Leunissen.jpg
 • Wolterselektro.jpg
 • Plus.jpg
 • Jaimy en Lieke.jpg
 • Tonny en Mandy.jpg

Copyright © 2011-2020 s.v. Langeberg.

Realisatie : eMBee IT Solutions

Privacy Policy

top