Actuele meldingen

WIJZIGINGEN TRAININGEN:

- VRIJDAG 21 T/M DINSDAG 25 FEBRUARI GEEN TRAININGEN

- WOENSDAG 26 FEBRUARI TRAININGEN JEUGD EN SELECTIE

- DONDERDAG 27 FEBRUARI GEEN TRAININGEN

- VRIJDAG 28 FEBRUARI VOLGENS SCHEMA, INCL. LAGERE SENIOREN EN VETERANEN

 

s.v. Langeberg

Sportpark In de Struiken Brunssum
Hendrick Avercamp 1
6445 EK BRUNSSUM
Tel: 045-5253877

Correspondentieadres s.v. Langeberg
Frans Halsstraat 20
6445 EH Brunssum 


Contributie:
Roger Gordijn
Tel: 045-5254389

ING 3524146
NL69INGB0003524146
t.a.v. s.v. Langeberg
Brunssum

Gebruiksvoorschrift

Kunstgrasveld gemeente Brunssum

Jaarvergadering 2019

Geachte Sportvriend,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 januari a.s. in de kantine van ons sportcomplex.

Aanvang 19.30 uur.

Namens het Bestuur,

Roger Gordijn.
Secretaris. 

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de jaarvergadering januari 2018.
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag, vaststelling en presentatie begroting door de penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Verkiezing leden van de kascontrolecommissie
7. Verkiezing bestuursleden.

Rooster aftredende bestuursleden.

Nog 2 jaar: Nog 1 jaar: Bij herkiezing 3 jaar:
Roger Gordijn Wouter Gordijn Hans Kleijkers
  Hans Schils  Rick v.d. Roer

Over de verdeling van de functies staat in de statuten dat deze op de eerste Bestuursvergadering na de
ledenvergadering zullen worden verdeeld.

Kandidaatstellingen voor een bestuursfunctie dienen tenminste door 5 leden te zijn getekend
en uiterlijk 2 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend.

Zijn er geen tegenkandidaten, dan gelden de door het bestuur gestelde kandidaten als gekozen.

8. Rondvraag
9. Sluiting

Activiteiten

2020

28-02 : Haringhappen
30-05 : NK JO13
06-06 : NK MO13
21-08 : Langeberg Summerfest!
22-08 : Langeberg Summerfest!
23-08 : Langeberg Summerfest!

Hoofdsponsor

Plus.jpg

Fysiopartner

Bordsponsor

 • Fijten.jpg
 • Sjef van Ooijen.jpg
 • Alpha.jpg
 • Leijten.jpg
 • hotel salden.jpg
 • MoJo Hermans.jpg
 • liasteps.jpg
 • Grausbouw.jpg
 • sepdesign.jpg
 • Sijben.jpg
 • Ronnies.jpg
 • Arx ICT dubbel bord.png
 • De Koning.jpg
 • Petit.jpg
 • Heuts.jpg
 • VCL.jpg
 • Sanisale.jpg
 • spie.jpg
 • Jegers.jpg
 • Kabeldirect.png
 • brikke oave.jpg
 • Zuidervaart.png
 • Haze-1.jpg
 • LaPlaza.jpg
 • wijshof.jpg
 • anytime.jpg
 • Monja Hermans.jpg
 • Keukensale.jpg
 • Rumpenerhof.jpg
 • primex-2.jpg
 • Royal Pub.jpg
 • AA drink.jpg
 • Wiel Rozema.jpg
 • Jos Dirkx.jpg
 • Publistrada.jpg
 • Coll.jpg
 • Niesing-nieuw.JPG
 • Stassen.jpg
 • voltec.jpg
 • Succezz.jpg
 • JotenOever.jpg
 • Molise.jpg
 • Wijkteam Zuid.jpg
 • Wijnands.jpg
 • ops regio.jpg
 • Cornelissen.jpg
 • ops.png
 • skill klein.jpg
 • Brikke Oave1.jpg
 • Roda JC.jpg
 • Wolterselektro.jpg
 • Canadian Corner.png
 • Regiobank.png
 • bart meuffels.jpg
 • enjoy.jpg
 • Bouwmaat.jpg
 • Plus.jpg

Wedstrijdbalsponsor

 • Ronnies.jpg
 • Wijkteam Zuid.jpg
 • Sport2000.jpg
 • Tonny en Mandy.jpg
 • Jeffrey Leunissen.jpg
 • Leuk4Look.jpg
 • Wolterselektro.jpg
 • Jaimy en Lieke.jpg
 • Studiebegeleiding.jpg
 • liasteps.jpg
 • Koos Krocke.jpg
 • Plus.jpg
 • Petit.jpg

Copyright © 2011-2020 s.v. Langeberg.

Realisatie : eMBee IT Solutions

Privacy Policy

top