Aanmelding lidmaatschap

 

Contributie

per 1-7-2017 

Senioren (spelend lid)

€ 170,- per jaar

Senioren (niet spelend lid)

€ 60,- per jaar

Junioren 12 – 18 jaar

€ 130,- per jaar

Pupillen 6 – 11 jaar

€ 120,- per jaar

Mini Bambino tot 6 jaar

€ 60,- per jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personen boven de 16 jaar dienen een kopie van het paspoort of identiteitskaart in te leveren.

 

Privacyreglement :

De gegevens zoals opgenomen op dit inschrijfformulier worden opgenomen in de ledenadministratie van s.v. Langeberg i.v.m. met alle reguliere verenigingsactiviteiten, zoals contributie inning, informatieverstrekking aan leden, kaderwerving, enz.

Uitsluitend de adresgegevens kunnen aan derden buiten de vereniging worden verstrekt i.v.m. reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.

Daarenboven is s.v. Langeberg uit hoofde van het lidmaatschap van de vereniging van de K.N.V.B. verplicht de op dit inschrijfformulier opgenomen gegevens door te geven aan de K.N.V.B. omdat het nieuwe lid automatisch tevens lid van de K.N.V.B. wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de K.N.V.B. De K.N.V.B. kan de adresgegevens aan derden verstrekken i.v.m. reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.

Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaan het nieuwe lid en/of ouders/verzorgers akkoord met de verstrekking van gegevens door s.v. Langeberg aan K.N.V.B. en eventueel aan overige derden en met mogelijke doorlevering door de K.N.V.B. zoals boven omschreven.