s.v. Langeberg

Sportpark In de Struiken Brunssum
Hendrick Avercamp 1
6445 EK BRUNSSUM
Tel: 045-5253877

Correspondentieadres s.v. Langeberg
Frans Halsstraat 20
6445 EH Brunssum 


Contributie:
Roger Gordijn
Tel: 045-5254389

ING 3524146
NL69INGB0003524146
t.a.v. s.v. Langeberg
Brunssum

Gebruiksvoorschrift

Kunstgrasveld gemeente Brunssum

Contributie per 1-7-2017

Senioren (spelend) : € 170,- per jaar
Senioren (niet spelend) : €   60,- per jaar
Spelend Veteranen : €   80,- per jaar
Junioren 12 - 18 jaar : € 130,- per jaar
Pupillen 6 - 11 jaar : € 120,- per jaar
Mini Pupillen tot 6 jaar : €   60,- per jaar

De Regels.

Aanmelden als nieuw lid

Het spelen van wedstrijden is pas mogelijk wanneer men lid is van de K.N.V.B. Nieuwe leden kunnen via de secretaris van het hoofdbestuur (Roger Gordijn) aangemeld worden met een aanmeldingsformulier.
Leden van 16 jaar en ouder zijn verplicht een fotokopie van een officieel identiteitsbewijs mee te leveren bij aanmelding.
Spelende K.N.V.B. leden vanaf de D-pupillen dienen een pasfoto in te leveren voor de spelerspas.

Komt men van een andere vereniging dan is een overschrijvingsformulier noodzakelijk tenzij je daar de afgelopen 3 seizoenen niet gespeeld hebt, dit formulier is te verkrijgen bij de secretaris.

Afmelden als lid

Afmelden kan uitsluitend schriftelijk via de secretaris van het hoofdbestuur. Bij afmelding als lid geldt dat de verschuldigde contributie over het lopende seizoen volledig betaald dient te worden, concreet houdt dit in t/m de maand juni.

Kiest men voor een andere vereniging, dan dient overschrijving aangevraagd te worden, dit kan via het officiële formulier dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de nieuwe vereniging.

Contributie

Contributiebetaling vindt bij voorkeur plaats middels automatische betaling. Ieder lid betaalt contributie over het gehele jaar. Het contributiejaar loopt van juli t/m juni. Bij inschrijving wordt het (nieuwe) lid gevraagd de betaling per kwartaal te voldoen.

Wil men op een andere wijze betalen, neem dan hiervoor even contact op met Roger Gordijn, telefoon 0651056145.
Ook voor andere vragen inzake de contributie kan men bij hem terecht.

De contributie moet gestort worden op het volgende nummer:

ING 3524146
NL69INGB0003524146
s.v. Langeberg
Brunssum

Vergeet niet de naam en de periode te vermelden!

Hoeveel moet er betaald worden?

Jeugdleden:                      

 per 1-7-2017

Junioren vanaf 12 tot 18 jaar

€ 32,50 per kwartaal

Pupillen vanaf 5 tot 12 jaar

€ 30,00 per kwartaal

Bambino’s (4-5 j.)

€ 22,50 per kwartaal

Senioren/Dames/Veteranen:

 
Heren

€ 42,50 per kwartaal

Dames

€ 42,50 per kwartaal

Veteranen (niet spelend)

€ 15,00 per kwartaal

Veteranen (spelend)

€ 20,00 per kwartaal


Niet-spelende leden

Voor € 60,- per jaar kan men niet spelend senioren-lid worden van s.v. Langeberg, niet-spelende jeugdleden betalen € 60,- per jaar.

Niet-spelende leden zijn lid van de K.N.V.B. en op de Algemene Ledenvergadering hebben zij stemrecht. Voor het overige komen zij in aanmerking voor alle faciliteiten die spelende leden ook hebben, uitgezonderd natuurlijk het spelen van wedstrijden.

Boetes

Indien een speler door de K.N.V.B. door onjuist gedrag geschorst en/of beboet wordt zal worden nagegaan of hij/zij de hieruit voortvloeiende kosten zelf zal moeten betalen.

De codes zoals op het digitale wedstrijd formulier vermeld zijn:

Strafcode 1: Gele kaart
Strafcode 2: Onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans
Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
Strafcode 5: Beledigen
Strafcode 6: Bedreigen
Strafcode 7: Spuwen
Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials

Zie ook: overzicht nieuwe strafcodes KNVB

Ter verduidelijking.   

Het bestuur beseft terdege dat er ook voetbalovertredingen worden gemaakt die boetes tot consequentie hebben. T.a.v. deze boetes zal het bestuur niet moeilijk gaan doen. s.v. Langeberg is een dergelijk besluit wel aan haar stand verplicht. Het bestuur heeft zich aangesloten bij de actie de Waardevolle Club.
Dit houdt in het kort in dat de club zelf ook de nodige acties onderneemt om het wangedrag op het voetbalveld zover als mogelijk terug te dringen.

Komt een lid in aanmerking voor het betalen van een boete, dan wordt hij/zij, na binnenkomst van het officiële schrijven van de KNVB, door een bestuurslid benaderd met het verzoek om desbetreffend bedrag binnen een bepaalde tijd te betalen. Buiten de K.N.V.B. kan de eigen vereniging ook tot een schor­sing overgaan als je bijvoorbeeld door een (eigen) leider van het veld wordt gestuurd.

En verder ..... 

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers, zowel voor het bestuur als voor het jeugdkader is men nog niet benaderd en denkt men ons te kunnen helpen neem dan contact op met het bestuur.

Ieder team dient zelf zorg te dragen dat na iedere wedstrijd doch voor maandag de shirts worden aangeboden voor het waslokaal onder in de kelder.

Verhuis je of krijg je een ander telefoonnummer geef dit dan zo snel moge­lijk door aan je leider of een van de bestuursleden.

Zijn er problemen van welke aard dan ook, neem dan eerst contact op met jouw leider/trainer. Kom je daar dan niet uit praat dan met het hoofd -c.q. jeugdbestuur.

Ook dit seizoen is de kantine open tijdens zowel de trainingen als de wedstrijden. Mandy en Tonnie staan voor ons klaar.

Een training zal altijd doorgaan, extreme weersomstandigheden daargelaten. In die situaties zal toch altijd iemand op het veld aanwezig zijn om die leden die toch willen trainen op te vangen. Wil je toch zeker weten of de training doorgaat bel dan jouw trainer.

Ben je verhinderd voor een training of wedstrijd geef dit dan door aan jouw trainer. Denk er wel aan dat jouw medespelers jou nodig hebben bij de wedstrijden.

Wil je weten of een wedstrijd afgelast is, bel dan niet een van de bestuurs­leden maar jouw leider of trainer, kijk op de site van sv Langeberg op internet!!

Neem geen waardevolle spullen mee naar wedstrijden of trainingen, mocht je toch iets waardevols bij je hebben geef dit dan even af in de kantine. s.v. Langeberg is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen.

Vele spullen blijven elk jaar achter in de kleedlokalen die enige tijd door onze beheerders bewaard worden.
Ben je iets kwijt informeer dan Jean Zwart of even in de kantine.

Zorg er voor dat ballen die in de struiken of zelfs buiten het sportcomplex terecht komen direct terug worden gehaald.

De jeugdafdeling wil verder groeien. Iedereen kan hieraan meewerken. Zijn er jongens of meisjes in jullie buurt, op jullie school of in jullie familie die graag willen voetballen, neem ze dan eens mee naar de training of geef hun namen door aan een van de leiders van de betreffende categorie of aan de jeugdvoorzitter.

Eventuele nieuwe leden kunnen gedurende een maand kosteloos op proef meetrainen.

Meisjes spelen tot een bepaalde leeftijd mee met de jongens. Afhankelijk van de situatie worden zij dan opgenomen in een apart meisjesteam, dat dan ook als zodanig meespeelt in de meisjescompetitie.

Laat de kleedlokalen netjes achter na trainingen en wedstrijden.

Copyright © 2011-2020 s.v. Langeberg.

Realisatie : eMBee IT Solutions

Privacy Policy

top